مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

کارشناسان موسسه ی نوفن حامی البرز آماده ی ارائه خدمات مشاوره تخصصی در خصوص موضوعات مربوط به تجاری سازی و مباحث کارآفرینی می باشند.

 

به انتخاب شما این خدمات می تواند به صورت حضوری یا غیر حضوری ( از طریق تلفن یا شبکه های اجتماعی ) ارائه گردد. قبل از انتخاب خدمات مشاوره بخش قوانین و مقررات مشاوره تخصصی را مطالعه نمایید.

 

در صورتی که نسبت به هر یک از خدمات ارائه شده پیشنهاد، انتقاد و یا شکایتی دارید لطفا توسط بخش دریافت شکایات مشاوره تخصصی به مدیریت موسسه انتقال دهید.