کارگاه مالکیت فکری و حمایت بین المللی از اختراعات در بغداد

کارگاه مالکیت فکری و حمایت بین المللی از اختراعات در بغداد

اولین کارگاه مالکیت فکری و حمایت بین المللی از اختراعات در هتل فلسطین بغداد در راستای تفاهم نامه موسسه نوفن حامی البرز با انجمن اختراعات و نوآوران عراق برگزار شد.

این رویداد که برای اولین بار در عراق برگزار شد با حمایت دانشگاه الکتاب و پشتیبانی وزیر آموزش و پژوهش علمی آقای دکتر (قصی السهیل) در تاریخ 15 اسفند 1397 (28 فوریه) و با حضور تعدادی از مسؤولین وزارت آموزش و پژوهش عالی، مسئولین برخی از دانشگاه ها، مبتکران و پژوهشگران توسط بیژن نصیری اعظم برگزار شد. آقای دکتر (عبد المنعم شویلی) مدیر دستگاه نظارت و ارزیابی آموزش دانشگاه های خصوصی و جناب آقای دکتر (نبیل الاعرجی) مدیر سازمان سنجش به نیابت از وزیر آموزش و پژوهش عالی نیز در این کارگاه حضور داشتند.

 

کارگاه عراق آقای دکتر نبیل الاعرجی

 

دکتر نبیل الاعرجی

جناب آقای دکتر نبیل الاعرجی در خصوص اهمیت مالکیت فکری و پتنت بر اهمیت به حقوق مالکیت معنوی تاکید بسیاری کرده، و بیان نمودند: «این مساله تاثیر بسیار زیادی بر آینده کشور داشته و الفبای پیشرفت جامعه های مدرن بوده است. وی در ادامه سخنان خویش بر اهمیت عمل به خروجی های این کارگاه از لحاظ دستاوردهای علمی که در تشویق محققین و مخترعین و ارتقای سطح علمی آنان از نقش زیادی برخوردار است، تاکید ورزید.

 

رئیس دانشگاه الکتاب کرکوک جناب آقای دکتر ایاد غنی اسماعیل

رئیس دانشگاه الکتاب

رئیس دانشگاه الکتاب کرکوک جناب آقای دکتر «ایاد غنی اسماعیل» نیز در سخنان خویش بر توجه این دانشگاه به مساله مالکیت معنوی اشاره نمود و از تلاش های دانشگاه الکتاب در انجام نقش آکادمی، آموزشی و اجتماعی خویش در راستای تاکید بر اهمیت حقوق معنوی خبر داد.

 

بیژن نصیری اعظم، کارگاه بغداد

بیژن نصیری اعظم مدیر عامل موسسه نوفن حامی البرز پس از بررسی اقسام مالکیت فکری و نحوه حمایت از آن، با توجه به حضور نماینده وزیر آموزش و پژوهش علمی عراق راه کارهای بستر سازی توسط دولت عراق جهت حمایت بین المللی از اختراعات پژوهشگران عراقی در این رویداد ارائه داده و مباحثی در خصوص تقویت پایگاه اطلاع رسانی دفتر ثبت اختراع عراق به منظور انتشار اختراعات ثبت شده در این پایگاه و چگونگی آن مطرح شد.

 
گزارش پخش شده در شبکه العالم را در زیر میتوانید مشاهده کنید: