کارآفرینی

کارآفرینیکارآفرینی به چه معناست؟

وقتی واژه کار آفرینی را می شنویم، این واژه را به افرادی که سرمایه گذاری های خود را شروع کرده اند نسبت می دهیم یا کسی که تجارت خود را آغاز کرده را کار آفرین خطاب میکنیم. در واقع یکی از تعریف های کارآفرینی ، مراحل شروع یک تجارت یا ایجاد سازمانی با هدف سود آوری یا تامین نیازهای جامعه است. وقتی از این واژه برای سود و نیاز های جامعه استفاده کنیم،کارآفرینی تجاری را از کارآفرینی خیریه و اجتماعی جدا کردیم. بعد  از تعریف کار آفرینی نوبت این است که بدانیم چه کسی کار آفرین است و چه کاری انجام میدهد.

در زبان فرانسوی  کلمه Entreprendre به معنای ” متعهد شدن ” هست که واژه کارآفرینی از این کلمه الهام گرفته است.

خوب است چند تعریف دیگر از کار آفرینی را بدانیم :

ژوزف شومپــیتر: کارآفرین را نیــروی محرکــه اصلی در توسعه اقتصادی می داند و می گوید: نقش کارآفرین، نوآوری است . از دیدگاه وی ارائه کالایی جدید ، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید ، گشایش بازاری تازه ، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت و… از فعالیت های کارآفرینان است.

کـرزنر از استــادان اقتصاد دانشگاه نیویورک، کارآفرینی را این گونه تشریح می کند : کارآفرینی یعنی ایجاد سازگاری و هماهنگی متقابل بیشتر در عملیات بازارها.

دانشگاه وبستر در واژه نامه خود اینگونه تعریف کرده که : کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره هـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند.

یک کار آفرین با یک مدیر حرفه ای تفاوت دارد

چرا که یک کار آفرین سرمایه کاری را که راه اندازی می کند یا از منابع خود تامین میکند یا از منابع خارجی ، اما یک مدیر حرفه ای با سرمایه ای که در دسترس دارد برنامه ریزی میکند و کار را پیش می برد.

یک کارآفرین مسئول موفقیت و شکست کارآفرینی خود است، در صورتی که یک مدیر حرفه ای کاری را که به او اختصاص داده می شود با در نظرگرفتن دریافت حقوق انجام می دهد.

یک کارآفرین سرمایه نقدی و انسانی لازم را برای شروع یک کسب و کار جدید تامین میکند، ریسک پذیر و نوآور است در صورتی که یک مدیر حرفه ای فقط اجرا کننده است.

در این بخش می توان به این مطلب اشاره کرد که امروزه کارآفرینان موفق در کسب و کار خود از روش کارآفرینی دیجیتال هم استفاده می کنند که اغلب با موفقیت های چشمگیر مواجه می شوند و نا گفته نماند که برنامه ریزی برای کارآفرینی یکی از ستون های اصلی به حساب می آید.