دروس‌ دانشگاهی کارآفرینی

دروس‌ دانشگاهی کارآفرینی
دروس‌ دانشگاهی کارآفرینی

دروس‌ دانشگاهی کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی و گرایشهای آن

این رشته دارای 18 واحد درس اصلی (9 درس 2 واحدی) به شرح زیر می باشد:

تئوریهای مدیریت پیشرفته، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تئوری های کارآفرینی، تشخیص فرصتهای کارآفرینی، طراحی و تدوین طرح کسب و کار، کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، تحلیل محیط کسب و کار، مدیریت استراتژیک کارآفرینی.

 

دروس تخصصی8 واحد:

دروس تخصصی بر اساس گرایش موردنظر تعیین می شود.

 

دروس تخصصی گرایش کسب و کار جدید:

ایجاد و استقرار کسب و کار، توسعه محصول جدید ، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت زنجیره تأمین.

 

دروس تخصصی گرایش فناوری:

کارآفرینی در فناوریهای نوین، مدیریت تحقیق و توسعه، بهره برداری از فرصتهای علم و فناوری، طراحی محصول.

 

دروس تخصصی گرایش سازمانی:

کارآفرینی سازمانی، کسب و کار بین المللی، فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی، مدیریت فرآیند و اجرای پروژه های کارآفرینی.

 

دروس تخصصی گرایش بخش عمومی:

کارآفرینی دانشگاهی، سیاست گذاری توسعه کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی، آموزش و ترویج کارآفرینی.

 

دروس تخصصی گرایش گردشگری:

بازاریابی در گردشگری، سیستم های اطلاع رسانی و حقوق گردشگری، زنجیره تأمین در گردشگری، ایجاد کسب و کار در گردشگری.

 

دروس تخصصی گرایش خدمات کشاورزی:

ایجاد کسب و کارهای خدماتی کشاورزی، بازاریابی خدمات کشاورزی، فناوریهای نوین در کسب و کارهای کشاورزی، زنجیره تأمین در کشاورزی.

 

دروس تخصصی گرایش فناوری اطلاعات:

زنجیره تأمین الکترونیکی، فرآیندهای کسب و کار در فناوری اطلاعات، بازاریابی الکترونیکی، تجارت و کسب و کارهای الکترونیکی.

 

دروس تخصصی گرایش MBA:

مدیریت فرآیند و اجرای پروژه های کارآفرینی، سرمایه گذاری مخاطره آمیز، مدیریت کیفیت، بازاریابی مالی و محصول.

 

دروس تخصصی گرایش بین الملل:

فرصتهای کارآفرینی بین الملل، ارتباطات بین الملل و کارآفرینی، مدیریت بین فرهنگی و بین المللی، تجارت و بازاریابی بین الملل.

 

دروس تخصصی گرایش آموزش عالی:

کارآفرینی دانشگاهی، بهره برداری از فرصتهای علم و فناوری، مدیریت دانشگاه، کیفیت و ارزشیابی در آموزش عالی.

 

دروس تخصصی گرایش توسعه:

برنامه ریزی یکپارچه توسعه ملی بخشی منطقه ای محلی، مزیت رقابتی ملی منطقه ای، نظارت و ارزشیابی توسعه، توسعه فرصتهای کارآفرین.

 

دروس تخصصی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی:

ترویج کارآفرینی، ارزشیابی آموزش کارآفرینی، روشهای تدریس و یادگیری کارآفرینی، تربیت مربیان کارآفرینی.

 

دروس تخصصی گرایش کسب و کار الکترونیکی:

کسب و کار الکترونیک، بازاریابی الکترونیک، تجارت الکترونیک، مدیریت پروژه های کسب و کار الکترونیک.

 

دروس جبرانی:

از دیگر دروس‌ دانشگاهی کارآفرینی می توان به دروس جبرانی اشاره کرد: از آنجا که داوطلبان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد، فارغ التحصیلان رشته های متفاوت می باشند، گروه بر اساس ارزیابی از وضعیت دانشجو ممکن است گذراندن یک یا چند واحد جبرانی را برای هر یک از داوطلبان اجباری تشخیص دهد. در صورتی که دانشجو این دروس را نگذرانده باشد به عنوان پیش نیاز قبل از شروع دروس کارشناسی ارشد باید این دروس را با موفقیت بگذراند. علاوه بر این نمره واحدهای جبرانی، در معدل کل منعکس نمی شود ولی درهرحال نباید از 14 پایین تر باشد.

از بین دروس‌ دانشگاهی کارآفرینی دروس زیر برحسب رشته تحصیلی دوره کارشناسی دانشجو، حداکثر تا 18 واحد جبرانی برای دانشجو تعیین می شود.

اصول حسابداری، مدیریت مالی، حقوق بازرگانی، مبانی کارآفرینی، کارآموزی، کلیات اقتصاد، بازاریابی و تحقیقات بازار، مبانی کامپیوتر، مدیریت منابع انسانی، اقتصاد کلان، اقتصاد ایران، جامعه شناسی روستایی، مدیریت سازمانهای گردشگری، سامانه های اطلاعاتی در صنعت گردشگری، زبان تخصصی، اصول سیستم های پویا.

 

دروس اختیاری:

از میان دروس اختیاری دانشجو ملزم می باشد 4 واحد (2 درس) را با نظر دانشگاه در طول دوره تحصیلی بگذراند. دانشجویان هر گرایش می توانند دروس اختیاری خود را از بین دروس تخصصی گرایش های دیگر انتخاب نمایند.

مدیریت کسب و کار در اسلام، مدیریت بین فرهنگی، تحلیل محیط کسب و کار بین الملل ، اقتصاد مدیریت، مدیریت تأمین و عملیات، جهانی سازی و رشد در کسب و کارهای کوچک و متوسط، مدیریت تیم های کارآفرینی، تخصیص منابع و سرمایه انسانی، توانمندسازی کارآفرینانه زنان و جوانان روستایی، اقتصاد دیجیتالی و جامعه دیجیتالی، روش تحقیق در کارآفرینی، سمینار در کارآفرینی، بازاریابی خدمات، الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان.

 

مطالب مرتبط با دروس‌ دانشگاهی کارآفرینی

مدیریت استراتژیک:

دانش مدیریت استراتژیک (راهبردی) در تمامی ابعاد زندگی انسان اعم از کسب و کار، تحصیل، بهداشت، اقتصاد و … ریشه دوانده است. پژوهشگران زیادی به مدیریت استراتژیک توجه نشان داده اند که می توان با یک جستجو در بانک های علمی دنیا به این مهم صحه گذاشت و این تلاش ها باعث شده ابزار های متفاوتی در این رشته نیز به وجود بیاید. در این بخش ابتدا سعی شده با معرفی مدیریت استراتژیک و اهمیت آن ذهن شما را در این رشته سامان دهیم سپس به معرفی ابزار مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک بپردازیم.

 

بازرگانی بین الملل:

برای بسیاری از علاقه مندان به حوزه بازرگانی این سوال مطرح است که بازرگانی بین الملل چیست؟ در واقع اگر حوزه ی خرید و فروش یک محصول یا خدمت از عرصه ملی خارج شده و به فضای بین دو یا چند کشور کشیده شود به این موضوع بازرگانی بین الملل می گویند. عملاً صادرات و واردات و نیز مسائل مربوط به حمل و نقل و بیمه و گمرک اصلی ترین مسائل مرتبط با بازرگانی بین الملل را تشکیل می دهند. هر یک از موارد فوق به تنهایی انرژی و وقت زیادی را از مجموعه ای که در زمینه بازرگانی بین الملل فعالیت می کند می گیرد و عملا بسیاری از تولیدکنندگان و یا تامین کنندگان به تنهایی قادر به انجام فرآیند های مرتبط با  بازرگانی بین الملل نیستند. فعالیت اقتصادی در دو حالت نیازمند بازرگانی بین الملل است؛ اول شما محصولی را در ایران تولید می کنید و می خواهید در کشوری دیگر برایش بازار هدفی بیابید؛ دوم شما از کشورهای دیگر محصولی را با توجه به شناخت شرایط کاری تان نیاز دارید.

 

رفتار سازمانی و تئوری مدیریت:

هنری مینتزبرگ می گوید: مدیریت، زمانی خود را نشان می دهد (عملی است) که در آن هنر، علم و مهارت با هم تلاقی کنند. مدیریت همیشه امری پیچیده بوده، حال چه بسا با توجه به پویایی هر روزه بازارها، نیاز مشتریان، رفتار جامعه و … پیچیده تر نیز شده باشد. تئوری مدیریت و رفتار سازمانی در امتداد هم دروسی بسیار حائز اهمیت هستند (که در برخی از دانشگاه ها بنا به مشاهده شخصی اینجانب در کمال تعجب دانشجوی کاردانی به کارشناسی مدیریت، این دروس را به عنوان دروس اصلی انتخاب نکرده ولی مدرک مدیریت بازرگانی، دولتی، فرهنگی و … می گیرد که این نیز خود از عجایب ایران زمین است.) در این دروس عناوینی چون مطالعه افراد اهداف سازمانی، سازمان رسمی و غیر رسمی، سازماندهی، تئوری های مدیریت نظیر کلاسیک- نئو کلاسیک- انسانی- علمی-پست مدرن و … اشاره می شوند.

 

این عناوین بسیار در فرایند سازمانی حکومتی و… مهم هستند ولی ما نیز به عنوان یک مدیر از دانش آن ها تا حد بسیاری بی نصیب مانده ایم این در حالی است که متأسفانه علی رغم ذات رشته های مهندسی هیچ راهکاری برای بهبود توانمندی یک مدیر طراحی نشده است، و متأسفانه شیوه های آموزشی از سمت عملیاتی با توجه به کاستی های نظام آموزش تنها در تئوری های مدیریت جا مانده است. این در حالی است که در مقاطع ارشد و دکتری نیز اساتید و متأسفانه دانشجویان نیز به بازگویی مجدد تئوری های ذکر شده بسنده می کنند. در این بخش سعی می کنیم ابتدا به تدریس دروس مطرح شده می پردازیم و انشا ا… در آینده به بررسی کیس استادی های مدیریتی خواهیم پرداخت.

 

مدیریت کارآفرینی:

کارآفرینی فرایندی پیچیده است که فرصت، منابع، مشتری، کارآفرین، تکنولوژی و … را به هم مرتبط می کند. امروزه کارآفرینی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشور ها به شمار می‏آید. کارآفرینی در یک جامعه چندین نقش مهم را به عهده دارد ابتدا آن را موتور توسعه اقتصادی می دانید که باعث رشد اقتصادی نیز می گردد (رشد با توسعه متفاوت است)، در نتیجه عاملی برای رشد بهره وری است و همچنین همزمان نیز خود به توسعه و رشد فناوری و ارائه محصولات نوآورانه می گردد.

شومپیتر هم اشاره می کند کارآفرینی نیروی بـرهم زننـده اقتصـاد است که رویدادها و نتایج بلندمدت را شکل داده و برای اینکه موقعیت هـای مناسـبی خلـق کند، موقعیت های اقتصادی و اجتماعی را تغییر می دهد.

امروزه تقریباً در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در پایه های مختلف تحصیلی، آموزش کارآفرینی به طرق مختلف جایگاه ویژه ای دارد زیرا که سهم آموزش چه در نیروی فکری خلاق و چه در کار عادی و روزمره به عنوان پشتوانه تداوم تولید بسیار با ارزش است.

 

روش تحقیق (پژوهش):

همان طور که پیش تر اعلام کرده ایم ما برای تصمیم گیری در هر کاری نیاز به داده داریم، زیرا که می بایست بتوانیم نسـبت به موضوع و تغییر یا تحول در آن آشنایی داشـته باشیم. کسـب این داده، اطلاعات و دانش از شیوه های متفاوتی در شناخت به وجود می آیند حال یا به صورت مستقیم از تجربیات و نظرات دیگران گرفته می شـود (مقام صلاحیت دار)، یا در دانش ضمنی از تجربه مسـتقیم در زندگی کسـب شده اسـت و یا برای کسب آن باید به صورت خودآگاه دست به تحقیق بزنیم. که به صورت طبیعی انتظار می رود از شیوه های علمی پژوهش استفاده نماییم. تحقیق به این معنا یکی از پیچیده ترین کارهای بشـر اسـت و احتمالاً نمی تواند به یک عملیـات مکانیکی و روزمره تبدیل شـود. (این بخش اشاره به کپی کاری پژوهش ها دارد که متأسفانه بدون در نظر گرفتن شیوه های درست پژوهشی می باشند).

روش شناسی مناسب برای دستیـابی بـه نتـایج مطلـوب و توسـعه نظریـه در علم ضروری است. محققان بسیاری به توسعه روش تحقیق در علوم پرداختند، اما همچنان استفاده از روش های تحقیق قوی و مناسب در موضوعات متفاوت در هاله ای از ابهام قـرار دارد. با نگاه به تمامی موارد بازگو شده می بایست خاطر نشان کرد که در برخی از متون، مدیریت را با تصمیم گیری یکی دانسته اند. سایمون از بزرگان مدیریت می گوید تصمیم بهینه تصمیمی است که ۹۰ درصد دانشی و ۱۰ درصد شهودی باشد، با این روند شاید بتوان گفت که هیچ گاه به تصمیم بهینه در دنیای پر تلاطم امروزی نمی توان دست یافت، اما روش پژوهش درست و … باعث می شود تحلیلی بهتر از محیط در راستای تصمیم درست اتخاذ گردد.