خدمات مالکیت فکری | تبادل فناوری


ارائه انواع خدمات مالکیت فکری

خدمات مالکیت فکری خدماتی است که شرکت های فعال در زمینه تکنولوژی های نوین بیشتر از شرکت های دیگر به آن نیاز دارند. اما به طور کلی کلیه اشخاص حقوقی باید از مزایای مالکیت فکری خصوصا مالکیت صنعتی جهت حفظ دارایی های فکری مجموعه خود استفاده کنند. این مزایا برای شرکت هایی که درگیر تولید و بهره برداری از تکنولوژی در محصولات خود هستند بیشتر کاربرد دارد.

همانطور که استفاده از این مزایای قانونی می تواند حقوق انحصاری برای شرکت به وجود آورد، بی توجهی به آن میتواند برای حیات و ارتقاء شرکت بسیار مضر باشد. استفاده ی صحیح و به موقع از مزایای مالکیت فکری امکان رقابت برای رقبا را نیز در عرصه های مختلف با چالش مواجه خواهد کرد.

همچنین اشخاص حقیقی که نوآوری را در زمینه های مرتبط با مالکیت فکری انجام داده اند نیز می باید در زمان صحیح نسبت به انجام اقدامات لازم برای کسب حمایت های مربوطه اقدام کنند. از سوی دیگر اشخاص حقوقی که میخواهند از این نوآوری ها استفاده کنند نیز نیازمند اطلاع در مورد حقوق طرفین در این گونه قرارداد ها می باشند.

موسسه نوفن حامی با ارئه انواع خدمات مالکیت صنعتی توسط کادر دارای تجربه در زمینه های ملی و بین المللی این حوزه، در استفاده از مزایای انحصاری دارایی های فکری اشخاص حقیقی و حقوقی شما را یاری خواهد نمود.

دانشنامه مالکیت فکری | اصطلاحات و عبارات پر کاربرد

صندوق نوآوری و شکوفایی

موسسه نوفن حامی البرز – کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی

ثبت اختراع در معاهده PCTثبت اختراع در معاهده PCT

حمایت از اختراع در کلیه کشورهای صنعتی و برخی کشورهای در حال توسعه

ثبت اختراع در دیگر کشورهاثبت اختراع در دیگر کشورها

اتحادیه اروپا EPO ، آمریکا و …

طرح دعاوی مالکیت فکریطرح دعاوی مالکیت فکری

پیگیری حقوقی نقض حقوق مالکیت فکری

جستجوی اختراعاتجستجو اختراع و علامت تجاری

اطمینان از جدید بودن اختراع و علامت تجاری، ملی و بین المللی

کارگاه مالکیت فکریکارگاه مالکیت فکری

ماکیت فکری، حمایت بین المللی از اختراعات، جستجوی اختراع

آماده سازی مدارک اختراعآماده سازی مدارک اختراع

شرح اختراع، ادعانامه، نقشه

ارائه خدمات مالکیت فکری به استارت آپ ویکندبرگزاری استارت آپ و ارائه خدمات مالکیت فکری

جستجوی اختراعات جهت داوری بهتر، ثبت اظهارنامه در حین برگزاری استارت آپ