انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز تاسیس شد

انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز تاسیس شد

انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز تاسیس شد 600 400 نوفن حامی البرز

انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز با تصویب اساسنامه و برگزاری انتخابات هیات مدیره دوره اول، تاسیس شد .دکتر امیر فرشچی بعد از ظهر بیست و سوم مهرماه سال جاری ، در سخنان پیش از دستور جلسه انتخاب هیات موسس انجمن شرکت های دانش بنیان البرز که در سالن جلسات اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، اظهار کرد: علیرغم همه مانورهایی که توسط دولت و دیگر سازمان ها در بحث حمایت از مجموعه های دانش بنیان در سالیان گذشته مطرح شده، آنچنان که باید ظرفیت ها و توانمندی های این شرکت ها درک نشده است.

انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز تاسیس شد

عکس: اتاق بازرگانی البرز

وی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون اتاق بازرگانی با تشکیل انجمن های متشکل از شرکت های دانش بنیان به عنوان صدای مطالبه گر این مجموعه ها مطرح است، گفت: به دنبال این هستیم که با تکیه بر فعالیت انجمن شرکت های دانش بنیان بتوانیم این مطالبه گری را پررنگ تر کرده و راه مجموعه های دانش بنیان را هموار کنیم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اینکه خوشبختانه در دهه های اخیر اقدامات موثری برای مطالبه گری شرکت های دانش بنیان دنبال شده است، بیان کرد: در این راه مواردی مانند عدم تخصیص ارز، مسایل گمرکی و بروکراسی های دست و پاگیر دولتی از جمله مشکلات پیش روی شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر بوده است که به دنبال حل آن بوده ایم.

وی اظهار امیدواری کرد که در ادامه و در سایه فعالیت انجمن شرکت های دانش بنیان در البرز با ساز و کاری مشخص و مستقل در دل این مجموعه، دیگر مسائل موجود در مسیر توسعه این فعالیت ها حل شود.

انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز تاسیس شد

عکس: اتاق بازرگانی البرز

در بخشی دیگر از این نشست، افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران نیز توضیح داد: تمامی شرکت های عضو فناوری در انجمن شرکت های دانش بنیان عضو هستند تا بتوانند تعامل بیشتری داشته باشند .وی ضمن تاکید بر اهمیت کار در انجمن شرکت های دانش بنیان گفت: در این قبیل انجمن ها که مجموعه ای از شرکت های دانش بنیان هستند، در راستای مشارکت ها و تعاملات شرکت های عضو، اقدامات موثری پیش برده می شود.

در پایان جلسه رای گیری اعضای هیئت مدیره انجمن برگزار شد و پس از شمارش آرای مدیران شرکت های دانش بنیان البرز، به ترتیب آقایان امیر فرشچی، فائق زرافشان، بردیا فرزام فر، بیژن نصیری اعظم (مدیرعامل موسسه نوفن حامی البرز) و شهریار ظهوری به عنوان ۵ عضو هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز انتخاب شدند. همچنین مریم متینی زاده و علی میثاقی به ترتیب به عنوان دو عضو علی البدل اول و دوم این انجمن منتخب و معرفی شدند. در ادامه و پس از شمارش آرا، محمد داود معتمدی و مسعود فاخری به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انجمن مربوطه انتخاب شدند.